• Opening Hours 7:30 - 15:30

Phone+20225657115

Emailinfo@ncbis.co.uk

Our LocationRoad 17, 1st District, 3rd Zone, 5th Settlement, New Cairo, Egypt

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders vinden we erg belangrijk op de Dutch Stream. Er is dan ook veel contact met de ouders. Iedere dag is er buiten de schooltijden om de gelegenheid om over en weer even bij te praten. Als ouders uitvoeriger over bepaalde zaken willen spreken kunnen ze uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht of met Olga Kes, het hoofd van de Dutch Stream. Met de ouders van de leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, maken we extra afspraken om te praten over plannen en vorderingen van de betreffende leerling. Op deze manieren streven we ernaar om zo transparant mogelijk te zijn en het onderwijs optimaal af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen.

Verder hebben ouders de gelegenheid om ‘groepsouder’, ‘biebouder’ of ‘zwemouder’ te worden. Groepsouders helpen mee om binnen- en buitenschoolse activiteiten mee organiseren.