• Opening Hours 7:30 - 15:30

Phone+20225657115

Emailinfo@ncbis.co.uk

Our LocationRoad 17, 1st District, 3rd Zone, 5th Settlement, New Cairo, Egypt

Programma

Als tweetalige Nederlandse basisschool volgen wij het Nederlandse curriculum met als doel de kerndoelen te behalen die opgesteld zijn door het Nederlandse ministerie van onderwijs.

Vakken op het gebied van de Nederlandse taal (zoals lees- en spellingonderwijs) en Rekenen & Wiskunde worden in het Nederlands aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne, gangbare Nederlandse onderwijsmethodes. De voortgang wordt getoetst met zowel methodegebonden toetsen als toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem.

Vakken op het gebied van wereldoriëntatie (zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, etc.) worden geintegreerd aangeboden door middel van het programma International Baccalaureate – PYP. Deze lessen worden deels in het Nederlands in de eigen klas aangeboden. Voor het andere deel werken de leerlingen samen aan activiteiten met leerlingen van de Britse Primary School.

De Engelse lessen, muzieklessen en het bewegingsonderwijs vinden in het Engels plaats en worden samen met leeftijdsgenoten van de Britse Primary School gevolgd. Deze lessen worden aangeboden door Engelstalige vakleerkrachten.

Op de Dutch Stream krijgen alle leerlingen meerdere lessen Engelse taal in de week aangeboden.