• Opening Hours 7:30 - 15:30

Phone+20225657115

Emailinfo@ncbis.co.uk

Our LocationRoad 17, 1st District, 3rd Zone, 5th Settlement, New Cairo, Egypt

PYP

PYP staat voor ‘Primary Years Programme’. Het is een onderdeel van het IB (International Baccalaureate), een internationale onderwijsstichting met de missie ‘helping to develop the intellectual, personal, emotional and social skills to live, learn and work in a rapidly globalizing world.’ (citaat www.ibo.org)

De NCBIS is een ‘IB World School’. Dit betekent dat er volgens de visie van het IB toegewerkt wordt naar het IB diploma. Net als de rest van de NCBIS is ook de Dutch Stream volledig geautoriseerd om het IB-PYP programma te gebruiken.

Het PYP is een ‘curriculum framework’ voor het basisonderwijs. Het is gefocust op de ontwikkeling van het gehele kind als ‘inquirer’ (onderzoeker), zowel in de klas als daarbuiten. Leerlingen mogen binnen het PYP zelf leervragen opstellen. Op die manier zijn we niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar juist ook op onderzoeksvaardigheden, wat past bij onze visie met betrekking tot ‘een leven lang leren’.

Binnen het PYP werken we met ‘units of inquiry’ waarbij de leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Ieder schooljaar worden 6 units aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan een bepaald thema, het ‘central idea’ genaamd. De units zijn globaal ingedeeld in de volgende vakoverstijgende thema’s:

Who we are
How the world works
Where we are in place and time

How we organise ourselves
How we express ourselves
Sharing the planet

De inhoud van deze units wordt voorbereid door de Nederlandse en de Primary leerkrachten. Dit resulteert in een nauwe samenwerking van leerkrachten en leerlingen. Veel van de activiteiten hebben Engels als instructietaal en worden in samenwerking met de Britse Primary School uitgevoerd.

Een ander belangrijk onderdeel van het PYP is het ‘Learner Profile’. In alle klassen wordt aandacht besteed aan een tiental attributies die bijdragen aan een levenlang leren en “international mindedness”. Het Learner Profile is terug te vinden in ieder lokaal door de gehele NCBIS. Het gaat dan om de volgende attributies: Knowledgeable, Thinkers, Communicators, Principled, Open-minded, Caring, Risk-takers, Balanced, Reflective. Voor meer informatie met betrekking tot het IB- PYP verwijzen we u naar de website van het IB: www.ibo.org