• Opening Hours 7:30 - 15:30

Phone+20225657115

Emailinfo@ncbis.co.uk

Our LocationRoad 17, 1st District, 3rd Zone, 5th Settlement, New Cairo, Egypt

Welkom op de Dutch Stream

De Dutch Stream is de enige Nederlandse basisschool in Cairo. Onze leerlingen hebben het geluk om ‘van twee wallen mee te kunnen eten’. Het onderwijs voldoet aan de Nederlandse kerndoelen (vastgesteld door het ministerie van OCW) en daarnaast worden de kinderen door het verzwaarde Engelse programma voorbereid op een eventuele doorstroom naar het Engelstalig basis- of voorgezet onderwijs.

Dankzij de unieke samenwerking met de Britse Stroom van de NCBIS kunnen wij onze leerlingen vanaf de peuterklas tot en met groep 8 een rijke Engelstalige leeromgeving bieden. Al vanaf de peutergroep krijgen de leerlingen Engelse les van een Engelstalige vakleerkracht. Daarnaast volgen onze leerlingen de vakken muziek, bewegingsonderwijs en een gedeelte van de wereldoriënterende vakken (volgens het IB – PYP programma) in het Engels samen met de leerlingen van de Britse Primary School.  Uiteraard doen we ook mee met alle gezamenlijke NCBIS evenementen zoals sporttoernooien, culturele evenementen en buitenschoolse activiteiten.

Aan het einde van de basisschoolperiode, kunnen onze leerlingen doorstromen naar de Engelstalige NCBIS Secondary School. Gelukkig kunnen deze leerlingen hun Nederlandse taalvaardigheden blijven ontwikkelen, want ze kunnen op de Secondary School het vak Nederlands opnemen in hun vakkenpakket. Op deze manier bereiden wij onze leerlingen voor om hun onderwijs te vervolgen op zowel Nederlandstalige als Engelstalige scholen. Uit onze ervaring blijkt dat deze overgang vrijwel altijd vloeiend verloopt.

Door de kleinschaligheid van de Nederlandse afdeling zijn wij in staat om onze leerlingen onderwijs op maat aan te bieden. Dit geldt voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook voor leerlingen die juist behoefte hebben aan extra uitdaging.

Wanneer u geïnteresseerd bent om een kijkje te nemen in onze school kunt u gerust langskomen. U kunt daarvoor een afspraak maken met Olga Kes, het hoofd van de Dutch Stream op het nummer 0020-(0)12233 90391