Het team

Het team van de Dutch Stream bestaat uit de volgende personen:

 

Olga Kes: Directeur van de Dutch Stream, leerkracht groep 6-7-8 en VO

Arjan Leijs: Leerkracht groep 3-4-5

Rinske Heijmans: Leerkracht groep Peuters, groep 1 en 2

Sally Naoum: Leerkracht Engels

Shahira Ghars el Din: Onderwijsassistent

Heba Sobhy: Assistent praktische zaken

Simone Admiraal: PABO stagiaire

Onze leerlingen krijgen tevens les van verschillende Engelstalige vakleerkrachten, zoals voor de vakken muziek en bewegingsonderwijs. Deze vakken volgen de leerlingen samen met hun medeleerlingen van de Britse Primary School.

De groepsleerkrachten van de Dutch Stream zijn bevoegde onderwijzers en hebben allemaal ervaring in het Nederlandse en/ of Internationale basisonderwijs. Iedere zomer neemt het team deel aan bijscholing georganiseerd door de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) om zo up to date te blijven met de recente onderwijsontwikkelingen en –vernieuwingen. Ook worden de leerkrachten regelmatig geschoold op het gebied van het PYP (Primary Years Programme), onderdeel van de organisatie IB (International Baccalaureate). Dit programma wordt voornamelijk gebruikt voor het onderwijzen van wereldoriëntatie.

Dutch Team